Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenie, przetwarzania oraz wykorzystania danych osobowych Klienta przez sklep internetowy www.nami-butik.pl prowadzony przez Alicja Kobylańska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ALICJA KOBYLAŃSKA NAMI wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. 1 Maja 7/4 42-140 Panki, NIP 5742001457, REGON 368690896, adres poczty elektronicznej: nami@nami-butik.pl, numer telefonu: 601 170 737.

Każdy zarejestrowany klient ma prawo do wglądu, zmiany oraz usunięcia swoich danych osobowych. Usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) można dokonać poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:nami@nami-butik.pl lub też pisemnie na adres: ul. 1 Maja 7/4 42-240 Panki.

Dane zbierane sklep inetrenetowy www.nami-butik.pl

Rejestracja na naszej stronie www.nami-butik.pl jest dobrowolna. Wrażenie zgody na przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji zamówienia.

Dane przechowywane w bazie:

1. Imię i nazwisko
2. Adres e-mail
3. Numer telefonu
4. Adres zamieszkania (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj)
5. Adres dostawy (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj)
6. W przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP, numer REGON)

Przekazywanie danych osobowy:

Sklep nie przekazuje oraz nie sprzedaje danych osobowych osobą trzecimy z wyjątkiem

1. Organom państwowym np. policja, prokuratura

2. Dostawcy z których usług korzystamy np. inpost do realizacji zamówienia.

3. Banki w przypadku dokonania płatności na konto klienta

Prawa osoby której dane dotyczą:

Na podstawie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) klient ma prawo do:

1. dostępu do swoich danych osobowych;

Klient ma prawo żądać dostępu, utworzenia kopii swoich danych osobowych.

2 . żądania sprostowania swoich danych osobowych;

Klient ma prawo żądać uaktualnienia, zmiany lub uzupełnienia danych osobowych

3. żądania usunięcia swoich danych osobowych;

Klient ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych przez Administratora

4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

Klien ma prawo żądać ograniczenia przetwarzana jego danych osobowych jeśli jego dane osobowe przestały yś potrzebne, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem,

5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

6. żądania przenoszenia danych osobowych.

Klient ma prawo żądać otrzymania danych osobowych w celu przekazania ich innemu administratorowi danych osobowych.

Klient może zażądać aby Administrator danych osobowych przesłał dane osobowe klienta innemu administratorowi (jeśli jest to możliwe).

Powyższe żądania można zgłaszać na adres e-mail nami@nami-butik.pl lub lub też pisemnie na adres: ul. 1 Maja 7/4 42-240 Panki.

Pliki Cookies

Strona internetowa www.nami-butik.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia bezpiecznego logowania, korzystania ze strony oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas zakupów. W powyższych plikach znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony i nie zawierają żadnych danych osobowych. Wyłączenie plików cookies może spowodować utrudnienie korzystania ze strony lub uniemożliwić korzystanie z niej.